Mijn naam is Nicha (geboren 1987) en ik wil je graag vertellen over Jezus Christus, over mijn ontmoeting met Hem! Wie?! Jezus Christus ja! Hij is namelijk Heer en is opgestaan uit de dood!

Zo veel pijn van binnen, zo veel minderwaardigheid, faalangst, ik walgde van mezelf. Ik had zoveel vragen over de wereld, over de dood. Naarmate ik ouder werd nam de angst die ik voor de dood had toe. Het antwoord was altijd al zo dicht bij me geweest, alleen dacht ik alles op mijn eigen kracht te kunnen doen. Ik dacht dat ik het allemaal wel mooi voor elkaar zou krijgen, maar achteraf bleek dat de keuzes waarvan ik dacht dat ze goed waren, uiteindelijk verkeerd zijn uitgepakt. Ik had zo mijn deugdelijke denkwijze over normen en waarden en probeerde altijd goed te doen. Sommigen zagen mij dan ook als het brave zelfverzekerde meisje. Maar dit meisje wist veel te verbergen. De manier waarop ik naar mezelf keek en hoe leeg ik me voelde.

Ik lachte van de buitenkant, maar van binnen huilde ik. Ik leefde in angst, immoraliteit, grenzen overschreden, waarvan ik dacht die nooit te zullen overschrijden. Ik was gebonden en mensen vonden dat ik “goed” deed (maar goede daden brengen je niet in de hemel!). De dagen werden zwarter, ik was volgens mij depressief. Zoekend naar antwoorden. Antwoorden die mij vervulling zouden geven in het leven. Het was altijd zo onrustig in mijn hoofd, constant aan het nadenken, malen, piekeren over wie ik was, wat ik op aarde deed, wat er zou gebeuren als ik kwam te sterven, kortom vermoeiend!

Uitgaan en alcohol, trokken mij absoluut niet, ik had zelf nog nooit een sigaretje gerookt. Wat voor lol is daar nou uit te halen?, dacht ik bij mezelf. Ik had een bepaalde afkeer naar zonden toe, terwijl ik er zelf door gebonden was. Soms vroeg ik serieus mezelf echt af, is de wereld gek of ben ik gek? Het was erg frustrerend, want ik wilde altijd goed doen, maar had de kracht niet. Op een gegeven moment werd ik er echt van overtuigd dat mijn leven bergafwaarts ging, alles liep stuk en God begon tot mijn hart te spreken. De tijd van gebondenheid was net alsof je van een berg afliep, begon te rennen, niet meer kon stoppen met rennen, gebroken, beschadigd, vol wonden beneden in een dal terecht gekomen was. Dank God dat Hij een God van herstel is! Jezus Christus haalde me uit dat dal!. Ik kreeg ineens het verlangen om naar de kerk te gaan, ik wist niet eens waarom, maar ik ging gewoon. (Gebeden van getrouwe christenen brachten mij bij God.)

Ik was altijd al op zoek geweest, naar een schone pure liefde, een opofferende liefde die ik nooit gekend had. Onvoorwaardelijke liefde die ik nooit in de wereld had kunnen vinden. Eindelijk snapte ik de blijde boodschap, Jezus is het antwoord voor een ieders leven. Hij stierf niet alleen aan het kruis voor onze zonden, maar ook voor ziekte en opdat wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen hebben en een troost voor ons kan zijn. In mei 2005 gaf ik mijn leven aan Hem, vroeg Hem om vergeving en Hij waste mij schoon van al mijn zonden. Eindelijk werd die zware rugtas met kopzorgen en lasten van mijn rug afgehaald en ervoer ik een onbeschrijflijke rust in mijn hart. Ik kon eindelijk mezelf zijn en echt een blijdschap en vreugde ervaren! De dag dat ik God ontmoet heb, is de beste ontmoeting die een mens kan hebben, niet alleen hier op aarde, maar ook wanneer Jezus spoedig terug komt om Zijn kinderen te halen en de dag wanneer je komt te sterven. Zekerheid in mijn hart had ik nooit, maar nu heb ik die zekerheid wel dat ik een kind van God ben en opnieuw geboren en veranderd ben door Gods genade op wonderbaarlijke wijze!

Jezus wil je in Zijn licht zien wandelen. Hij houdt van ons allen en strekt Zijn hand naar je uit… Wat doe je? Blijf je voor eeuwig in het donkere gat zitten en blijf je zondigen, waar geen leuk prijskaartje aan hangt, of grijp je Zijn hand met beide handen vast, opdat je eeuwig leven zal hebben. Zijn woord zal dan in jouw hart geschreven staan en je zal een hoopvolle toekomst samen met Jezus tegemoet gaan.

“Allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal je rust geven!” (Jezus Christus)

Vriendelijke groetjes, Nicha.