Doneren.

Gods koninkrijk wordt gebouwd door Zijn werken gecombineerd met onze giften.

Waarom geven aan de kerk?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in de kerkactiviteiten en evangelisatie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door onze levens en onze giften. Ook geloven wij dat ieder persoon die geeft, zelf gezegend zal worden. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. 

U kunt de kerk en daarmee Gods werk ondersteunen door uw giften. Wij geloven dat het geven aan Gods huis als een zegen terug op uw leven zal komen. Jezus beloofde namelijk:

“Lucas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”

Hoe kan ik geven?

Geven aan de kerk kan op verschillende manieren. Er kan in de collecte worden gegeven die tijdens de plaatsvinden, maar ook kan er een bedrag worden overgemaakt naar de rekening van de kerk. Het rekeningnummer van de kerk ABN AMRO bank: NL 79 ABNA 0849 9023 71, ten name van Evangeliegemeente De Deur IJsselmonde.

Middels de onderstaande knop kunt u veilig via iDEAL een bedrag overmaken op onze rekening.