ALGEMENE INFORMATIE

Evangelie Gemeente De Deur te Rotterdam IJsselmonde is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur IJsselmonde volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. RSIN: 854602458

BANK

ABN AMRO bank : NL 79 ABNA 0849 9023 71

Ten name van Evangeliegemeente De Deur IJsselmonde