Welkom op onze website. Onze missie is om u in relatie te brengen met de levende God!

Corona

Maatregelen tegen het coronavirus
Onze kerk volgt de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Al onze kerkdiensten zijn te volgen via livestream, in ons kerkgebouw is vanwege landelijke maatregelen alleen een selecte groep aanwezig in verband met het verzorgen van de livestream. Houd anderhalve meter afstand.

Als kerk houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. En als kerk blijven we bidden dat de situatie in Nederland en in de gehele wereld voor iedereen snel verbeterd.

2 Kronieken 20:9: Indien ons een onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want Uw Naam is in dit huis; wanneer wij in onze benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen.