Getuigenis Miriam.

Het verhaal van Miriam.

Mijn naam is Miriam Obispo en ik wil graag kort vertellen wat Jezus gedaan heeft in mijn leven.

Ik ben katholiek opgevoed. Ik ben gedoopt als baby en heb mijn communie gedaan. Daarnaast ging ik af en toe naar een baptisten kerk met mijn oom en tante, omdat ik de zondagsschool leuk vond. Ik geloofde dat God bestond en ik wilde die God wel kennen. Alleen wist ik niet hoe.

Ik was 13 jaar toen mijn ouders besloten uit elkaar te gaan. Mijn moeder nam mijn broertjes en ik mee naar Nederland. Ik had veel verdriet, omdat mijn vader achterbleef op Aruba en ik alles wat mij lief was achter moest laten.

Een paar maanden later werd ik door een tante uitgenodigd om mee te gaan naar een filmavond van de kerk. Na afloop van de film vroeg een christen mij of ik Jezus in mijn hart zou willen aannemen. Samen met haar bad ik een gebed en vroeg Jezus in mijn hart. Het voelde als thuiskomen. Eindelijk kon ik God ervaren in mijn leven en vond een nieuwe familie in Christus.

God heeft mij gezegend met een mooi huwelijk en prachtige kinderen. God heeft mij de kracht gegeven om de mensen te vergeven die mij pijn hebben aangedaan en ook los te laten. God heeft mij geleerd om mezelf uit te strekken naar anderen, zoals Hij dat ook voor mij heeft gedaan.