Getuigenis Rahul.

Het verhaal van Rahul.

Ik ben 20 jaar en ik wil jullie een korte getuigenis geven van wat Jezus in mijn leven heeft gedaan.

Ik ben als Hindoe opgevoed en deed mee aan diverse rituelen om een vreugde en een eenheid met God te ervaren, het zogeheten Kama en Moksha. Bij Jezus Christus is er hoop! Ik heb veel geprobeerd om deze doelen te bereiken: vele rituelen, meditatie en tempeldiensten, maar toch ervaarde ik God niet in mijn leven. Ik heb een fijne jeugd genoten met een geweldige en voorbeeldige moeder, maar ik heb altijd geworsteld met de afwezigheid van mijn vader al vanaf een hele jonge leeftijd. Een worsteling bestaande uit bitterheid, verwarring, boosheid, en met enorm veel angsten. Ik deed altijd alsof er niks aan de hand was, maar hoeveel ik ook bad of meedeed aan rituelen, niks hielp om niet alleen een verandering te ervaren, maar ook om God te ervaren in mijn leven.

Op een dag werd ik uitgenodigd om naar een kerk te gaan. Eenmaal in de kerk was ik erg nerveus, omdat ik nooit eerder in een kerk was geweest. Wat mij instant opviel was hoe de christenen daar elkaar behandelde met liefde, zorg en respect. Er werd gesproken over dat Jezus in een ieders leven onvoorwaardelijke liefde en vreugde wil geven, wat ook in de Bijbel wordt beschreven in Johannes 15:11: “Dit heb ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.” De prediker vervolgde met zijn verhaal en sprak over opnieuw geboren worden. Ik dacht in de eerste instantie dat hij reïncarnatie bedoelde, maar ik had het mis. Hij vertelde dat de enige manier om God in je leven te ervaren is door je af te keren van je zonde en een nieuw leven met Jezus Christus te beginnen. Dit klonk best vreemd in mijn oren, maar ik gaf het een kans en gaf mijn leven aan Jezus over. Nadat ik dat deed, ervaarde ik God heel dichtbij. Het oversteeg elk ritueel en meditatie waaraan ik ooit had deelgenomen. 

Jezus heeft mijn leven compleet veranderd. Bitterheid, verwarring, boosheid en angsten zijn veranderd in vriendelijkheid, zelfbeheersing, geduld en vreugde.