Wat wij geloven.

Klik op een begrip voor meer informatie. 

Bekering

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid. Dit komt door de zondeval na de schepping. Sindsdien
worden alle mensen in zonde geboren…

 

Wedergeboorte

Je zou kunnen zeggen dat bekering en wedergeboorte twee kanten van dezelfde munt zijn, bekering is de keuze van de mens om vergeving te vragen voor zijn zonden aan God…

Waterdoop

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen menigte en aan ‘t einde vroegen de overtuigde – maar nog onbekeerde – luisteraars…

De Heilige Geest

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde…

Geloofsverklaring

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem…

Onze Visie

Onze specifieke visie die wij in al onze kerken wereldwijd hebben is:

  • Evangelisatie
  • Discipelschap
  • Kerkplanten
  • Wereldevangelisatie

Waarom deze 4 aspecten…?