Over onze kerk.

De Deur IJsselmonde Is Onderdeel Van Christian Fellowship Ministries

Christian Fellowship Ministries

De geschiedenis van pastor Wayman Mitchell
Op 9 oktober 1929 werd Wayman Mitchell geboren, in de tijd van de wereldwijde economische depressie. Hij groeide op in Prescott, Arizona, in een gebroken gezin. Na zijn diensttijd trouwde hij met zijn vrouw Nelda en nadat hun eerste kind aan longontsteking was overleden, zetten beiden hun eerste aarzelende stappen richting God. Tijdens een kerkdienst in 1955 werd Mitchell na een bekeringsgebed vervuld met de Heilige Geest en hij begon, net als de apostelen  op de pinksterdag, in andere tongen te spreken. Dit was een geheel nieuwe en overweldigende ervaring voor hem. Op dat moment kreeg hij een profetie van God dat God hem zou gaan gebruiken om wereldwijd mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Wayman Mitchells roeping tot prediker
Zijn roeping om te preken kwam korte tijd daarna en toen hij met zijn voorganger daarover sprak, gaf deze hem het advies naar een bijbelschool te gaan. Toen Mitchell op de bijbelschool kwam, bleek dat helemaal niet hetgeen te zijn wat hij zich ervan had voorgesteld. In plaats van er te leren hoe je zondaren tot bekering brengt, kreeg hij allerlei bestuurlijke theorieën en religieuze doctrines voor zijn kiezen. Na de bijbelschool kreeg Mitchell zijn eerste bediening als jeugdpastor van een kerk in Phoenix. Het enige wat hij daar bereikte, was dat de religieuze mensen woedend werden, omdat hij tegen de jeugd preekte over zonde. Gelukkig kwam er snel een aanbieding om een kerk over te nemen in het  plaatsje Wickenburg, een kerk met een problematisch verleden.

 

Eerste kerk van Pastor Wayman Mitchell 
Hier leerde hij veel dingen van evangelisten en andere pastors over het krijgen van opwekkingen hij ontdekte geestelijke waarheden die sleutels bleken te zijn voor kerkgroei. Ook het principe om jonge mannen naar de bijbelschool te sturen, werd spoedig door Mitchell herzien. Een paar mannen die vurig begeerden om iets voor God te kunnen betekenen, kwamen uitgeblust en geestelijk dood van de bijbelschool terug. Vanaf dat moment besloot Mitchell de mannen zelf te trainen in de praktijk. Toen werd Mitchell een andere probleemkerk aangeboden en in 1970 nam pastor Wayman Mitchell deze kleine kerk over in Prescott, Arizona. Deze kerk van 35 mensen had daarvoor vele problemen doorstaan, maar Mitchell vond hier mensen die zich bruikbaar opstelden en  naar zondaren wilden uitreiken. In die tijd was er een grote opwekking gaande onder de hippies en hieruit ontstond de Jesus People beweging.

 

Jesus People Movement 
Deze Jesus People begonnen met duizenden tegelijk door de straten te marcheren, vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid. Zelfs enige grote kranten in de Verenigde Staten schreven hierover in die tijd. Prescott lag toen op een drukke hippie-route en de kerk bereikte veel hippies met het evangelie. Mitchell trainde die mensen in de Prescott-kerk op basis van zijn ervaring en uiteindelijk was het zo dat de kerk in Prescott in staat was om enkele van deze mannen naar andere steden uit te zenden om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo werd de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam.

 

Expansie van CFM
De kerken die vanuit Prescott waren uitgestuurd, werden met de tijd sterk genoeg om zelf weer echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren om ook in het buitenland aan het werk te kunnen en al gauw gingen er echtparen naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australië om kerken te planten. Nu zijn er meer dan 2800 kerken in zo’n 135 landen ter wereld in minder dan 50 jaar!

 

De Deur Nederland
In Nederland begon het in 1978 in de vorm van een kleine Bijbelstudie-groep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor. Een van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over naar de halfjaarlijkse bijbelconferenties die in Prescott werden gehouden. Zo werd de visie van de CFM in de Nederlandse Fellowship ingeplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om echtparen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam de kerk in Zwolle ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese bijbelconferentie. Deze wordt nog steeds elke 6 maanden in Zwolle gehouden. 

De CFM-kerken in Nederland dragen de naam Evangelie Gemeente De Deur Jezus zegt in Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. 

Mensen komen naar onze kerken omdat ze God willen leren kennen en door de prediking verder kunnen groeien in hun persoonlijke relatie met God en omdat De Deur nog steeds vasthoudt aan de visie en opdracht om het evangelie te verkondigen door middel van discipelschap, evangelisatie op straat, muziek, drama, en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld.

 

Het werk in Nederland
Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 55 kerken. Buiten Nederland heeft de Nederlandse Fellowship diverse kerken in: Zuid Afrika, China, Peru, Suriname, Curaçao, Bonaire, Duitsland, Denemarken, België, Portugal, Tsjechië, Indonesië, Aruba, Frans Guyana en vele andere landen!