Over onze kerk.

Financiële gegevens van De Deur Rotterdam IJsselmonde.

Belastingsdienst ANBI Giften.

Evangelie Gemeente De Deur te Rotterdam IJsselmonde is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur IJsselmonde volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN nummer is: 854602458. 

Bankrekening van de kerk.

Het rekeningnummer van de kerk is ABN AMRO bank: NL 79 ABNA 0849 9023 71, ten name van Evangeliegemeente De Deur IJsselmonde

ANBI Documentatie

Vanuit de ANBI wetgeving is het van belang dat Evangeliegemeente De Deur Breda inzicht geeft op de financiële gegevens, beleidsplannen en notulen. Deze stukken kunt u hieronder bekijken en downloaden.

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2020-2024

Publicatiestukken

PUBLICATIESTUK 2018

PUBLICATIESTUK 2019

PUBLICATIESTUK 2020

PUBLICATIEPLICHT 2020

Notulen

NOTULE 2018

NOTULE 2019

NOTULE 2020