Over onze kerk.

Financiële gegevens van De Deur Rotterdam IJsselmonde.

Belastingsdienst ANBI Giften.

Evangelie Gemeente De Deur te Rotterdam IJsselmonde is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur IJsselmonde volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN nummer is: 854602458.  

Bankrekening van de kerk.

Het rekeningnummer van de kerk is ABN AMRO bank: NL 79 ABNA 0849 9023 71, ten name van Evangeliegemeente De Deur IJsselmonde